Czym się zajmujemy?


„GEOVIA” Sp. z o.o. w ponad 30-to letnim okresie działalności wykonała badania terenowe projekty i dokumentacje dla kilkuset obiektów i tematów w zakresie geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii, geofizyki, opracowania z zakresu wpływu inwestycji na środowisko naturalne a także szereg nietypowych opracowań wykraczających tematyką poza sferę geologii i geofizyki. Jednocześnie w ramach obsługi geotechnicznej budów Spółka wykonała tysiące orzeczeń technicznych i atestów wymaganych przy odbiorze technicznym robót ziemnych w budownictwie a mianowicie: wykopów tymczasowych i stałych, ukopów i odkładów gruntu, nasypów, zasypek i obsypek.

STUDIUM WYKONALNOŚCI
WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO
USŁUGI W ZAKRESIE GEOTECHNIKI
USŁUGI W ZAKRESIE GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ
USŁUGI W ZAKRESIE HYDROGEOLOGII
PROJEKTY KOLEJOWE ORAZ PROJEKTY Z ZAKRESU BUDOWNICTWA DROGOWEGO