„Geovia” Sp. z o.o.

Rok założenia 1989

Badania geotechniczne

Przygotowywane dokumentacje spełniają wszystkie potrzebne normy, specyfikacje i wytyczne branżowe i są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz 463)

Oferujemy i potrafimy to robić najlepiej:

Zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna z usługami – 

Hale produkcyjne i magazynowe –

Infrastruktura komunikacyjna –

Budownictwo kubaturowe nie mieszkaniowe – 

Przygotowywane dokumentacje spełniają wszystkie potrzebne normy, specyfikacje i wytyczne branżowe i są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz 463)

Oferujemy i potrafimy to robić najlepiej:

– zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna z usługami

– hale produkcyjne i magazynowe

– infrastruktura komunikacyjna

– budownictwo kubaturowe nie mieszkaniowe

Wykonujemy

Wiercenia (sznekiem, rdzeniowane, RKS), sondowania dynamiczne (DPL do DPSH) i statyczne (CPT i CPTu), ocena warunków gruntowo-wodnych, badania laboratoryjne gruntów (próbki typu: A, B i C) i wody gruntowej, badanie chemiczne gruntów i wody gruntowej

Sporządzamy

Opinie geotechniczne, Dokumentacje badań podłoża gruntowego, Projekty geotechniczne i w razie potrzeby Dokumentacje geologiczno-inżynierskie , a także Plany ruchu zakładu górniczego