„Geovia” Sp. z o.o.

Rok założenia 1989

Badania geologiczno - inżynierskie

Przygotowywane dokumentacje spełniają wszystkie potrzebne normy, specyfikacje i wytyczne branżowe i są zgodne z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. z 2022 r., poz. 1504, z późn. zm.)

Oferujemy i potrafimy to robić najlepiej:

– zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna z usługami

– hale produkcyjne i magazynowe

– infrastruktura komunikacyjna

– budownictwo kubaturowe nie mieszkaniowe

Wykonujemy

Wiercenia (sznekiem, rdzeniowane, RKS), sondowania dynamiczne (DPL do DPSH) i statyczne (CPT i CPTu), ocena warunków gruntowo-wodnych, badania laboratoryjne gruntów (próbki typu: A, B i C) i wody gruntowej, badanie chemiczne gruntów i wody gruntowej

Sporządzamy

Projekty robót geologicznych i Dokumentacje geologiczno-inżynierskie,
a także Plany ruchu zakładu górniczego

Badania geologiczno - inżynierskie

Zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna z usługami – 

Hale produkcyjne i magazynowe –

Infrastruktura komunikacyjna –

Badania geologiczno - inżynierskie

Budownictwo kubaturowe nie mieszkaniowe