„Geovia” Sp. z o.o.

Rok założenia 1989

Ocena zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego

Raporty i opinie sozologiczne sporządzane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016, poz. 1395), a także zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Klienta

Oferujemy i potrafimy to robić najlepiej:

– podstawowy komplet substancji chemicznych to: benzyny C6-C12, oleje C12-C35, BTEX, WWA, metale ciężkie (arsen, chrom, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, bar, kobalt, molibden, cyna)

– inne zestawy substancji  chemicznych wymagane w/w rozporządzeniem

– badania wykonywane przez akredytowane laboratorium, w tym akredytowany pobór próbek