„Geovia” Sp. z o.o.

Rok założenia 1989

O Firmie

„GEOVIA” Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy – KRS 0000090020, kapitał zakładowy Spółki wpłacony w całości to 50000 PLN .

Pierwsza rejestracja Spółki to 25 październik 1989 r. co czyni ją jedną z najstarszych w Polsce.

„GEOVIA” Sp. z o.o. w ponad 30-to letnim okresie działalności wykonała badania terenowe, projekty i dokumentacje dla kilkuset inwestycji budowlanych w zakresie geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii, geofizyki i chemicznego zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Ponadto w ramach obsługi geotechnicznej i geologicznej Spółka wykonała tysiące raportów i ekspertyz wymaganych przy odbiorze robót ziemnych w budownictwie komunikacyjnym i kubaturowym, m.in. wykonując badania dla: wykopów tymczasowych i stałych, ukopów i odkładów gruntu, nasypów, zasypek i obsypek, a także warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Do powyższych zadań wykorzystuje się w terenie: płyty dynamiczne, płyty VSS, sondy dynamiczne DPL do DPSH, wiertnice ręczne i mechaniczne, penetrometry kieszonkowe; oraz niezbędną wiedzą i doświadczenie geologiczne oraz geotechniczne.

 

Dysponujemy kadrą z wieloletnim doświadczeniem i stosownymi uprawnieniami. W przypadku zadań wieloaspektowych współpracujemy z fachowcami o ugruntowanej pozycji na szeroko pojętym rynku geologii, geotechniki i budownictwa.

Dysponujemy własnym, w pełni wyposażonym laboratorium do badań próbek gruntów, w tym posiadamy aparat bezpośredniego ścinania (badanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu).

Obszarem działania Spółki jest cała Polska, a najbardziej intensywnymi rejonami świadczenia usług jest Mazowsze i Górny Śląsk.