Geovia Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Adres siedziby głównej: 02-699 Warszawa, ul. Pieskowa Skała 9/U08

Oddział Śląsk: 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 8A

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy – KRS 0000090020, kapitał zakładowy Spółki 50000 PLN .

Pierwsza rejestracja Spółki: 25 październik 1989 r. Sąd Rejonowy dla M.Stołecznego Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy-Rejestrowy w Warszawie – RHB 19792

„GEOVIA” Sp. z o.o. w ponad 30-to letnim okresie działalności wykonała badania terenowe projekty i dokumentacje dla kilkuset obiektów i tematów w zakresie geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii, geofizyki, opracowania z zakresu wpływu inwestycji na środowisko naturalne a także szereg nietypowych opracowań wykraczających tematyką poza sferę geologii i geofizyki. Jednocześnie w ramach obsługi geotechnicznej budów Spółka wykonała tysiące orzeczeń technicznych i atestów wymaganych przy odbiorze technicznym robót ziemnych w budownictwie a mianowicie: wykopów tymczasowych i stałych, ukopów i odkładów gruntu, nasypów, zasypek i obsypek.

Dysponujemy kadrą z wieloletnim doświadczeniem i stosownymi uprawnieniami. W przypadku zadań wieloaspektowych współpracujemy z fachowcami o ugruntowanej pozycji na szeroko pojętym rynku geologii i budownictwa. Jako nieliczna z firm, która powstała u zarania nowej rzeczywistości gospodarczej, dysponujemy własnym, w pełni wyposażonym laboratorium do badań gruntowych.

Obszarem działania Spółki jest cała Polska, a najbardziej intensywnymi rejonami świadczenia usług jest Mazowsze i Górny Śląsk.

Wśród Zleceniodawców byli również inwestorzy zagraniczni dla których projekty i dokumentacje opracowujemy w języku angielskim.