„Geovia” Sp. z o.o.

Rok założenia 1989

Geofizyka

Współpracujemy z profesjonalnymi podwykonawcami dysponującymi aparaturą do wykonania badań: georadarowych, elektrooporowych i sejsmicznych